Strona startowa Aktualności


Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych


Tegoroczne Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych organizowane przez Polską Izbę Motoryzacji za nami.

Częścią konferencji były wystąpienia zbliżone do krótkiej formy szkoleń. Jednym z nich było interaktywne wystąpienie Tomasza Otawy „Jak zainteresować, zdobyć i zatrzymać klienta serwisu?” .