Strona startowa Aktualności


Informacja na temat zapytania ZARP


Dotyczy zapytania ofertowego na wybór trenerów prowadzących zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych dla uczniów IV klas Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Gliwicach w ramach projektu „Zawodowa Akademia Rynku Pracy”.

Informujemy, iż w wyniku rozpatrzenia wszystkich ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wyboru trenerów prowadzących zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych  dla uczniów IV klas Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Gliwicach  – uczestników/uczestniczek projektu „Zawodowa Akademia Rynku Pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zapytanie ofertowe zostanie ponownie ogłoszone w terminie późniejszym.