Strona startowa Innowacje


Ogólna Teoria InnowacjiW mojej ocenie GTI porusza wiele zagadnień, nigdy dotąd nie podjętych w branży. Świetne! Jeden z najlepszych kursów, w jakich kiedykolwiek uczestniczyłem. Całkowicie zmienił moje podejście do pracy.

James Sutton Główny Inżynier Systemów, Lockheed Martin Corporation

 

Jesteśmy przedstawicielem GTI w Polsce. Projekty doradcze realizujemy przy ścisłej współpracy z zainteresowanym podmiotem oraz prowadzimy certyfikowane szkolenia w dziedzinie innowacji dla przedsiębiorstw i innych organizacji.

Procesy i narzędzia wdrażamy na rynek polski wspólnie z naszym partnerem – Invinsys.

Jak zaprząc innowacyjne myślenie w celu generowania wartości oferta GTI

Innowacje nie zdarzają się w jakiś magiczny sposób. Jest to proces – analizując ten proces, badanie innowacji może zostać opisane, zmierzone i nauczane.

Każda innowacja jest tylko małym krokiem w długim łańcuchu zmian – analizując dany problem możemy wygenerować dodatkowe wartości w procesie dochodzenia do sukcesu. 80% firm jest na swój sposób innowacyjne, dlatego nie stawiamy znaku równości między patentem a innowacją. Co więcej, historia wyraźnie pokazuje, że właściwe innowacje czynią firmy odpornymi na recesję. Innowacyjność jest nie tylko opłacalna w okresie pomyślności i dostatku – jest to również jedyne możliwe rozwiązanie na czas kryzysu.

GTI (General Theory of Innovation) jest procesowym podejściem do opracowywania, wdrażania i doskonalenia skuteczności systemu zarządzania innowacjami, znacząco zwiększającym efektywność kluczowych obszarów działalności przedsiębiorstw, m.in. w zakresie inżynierii, marketingu, zarządzania dostawcami, strategii.

Innowacyjne pomysły mają różny wymiar. Są to: przełomowe produkty i usługi, nietypowe rozwiązania problemów, patenty – skuteczna ochrona własności intelektualnej, nowe strategie biznesowe i modele organizacyjne oraz trafne prognozy dla działalności badawczej. Podstawą podejścia GTI do rozwiązywania problemów jest rozpoznanie, że określone problemy i ich rozwiązania mogą zostać uogólnione – otrzymane w ten sposób zasady mogą zostać użyte do rozwiązywania problemów w każdej innej dziedzinie ludzkiej działalności.

Ogólna Teoria Innowacji została stworzona w 1988 roku w USA. Jest nauczana i stosowana globalnie poprzez budowaną obecnie sieć lokalnych ekspertów GTI. Jest stosowana przez globalnych liderów rynkowych a jej wysoką jakość zapewnia własny program certyfikacji. Projekty realizowane  z wykorzystaniem tej metody osiągają  sukces w 98%, przy średniej rynkowej w branży innowacji 24%.

Obecnie proponujemy cztery dostępne w Polsce innowacyjne metodyki  (trzy następne w budowie – 2018):

  • Rozwiązywanie złożonych problemów takich jak: operacyjne, organizacyjne, procesowe, techniczne
  • Konkurencyjną analizę własności intelektualnej (skuteczność wniosków patentowych i ich obchodzenie)
  • Prognozowanie ewolucyjne – prognoza przyszłych problemów, ich rozwiązywanie – ocena potencjału innowacji, itp.
  • Innowacje strategiczne (identyfikacja nisz rynkowych i tworzenia portfela innowacji o wadze strategicznej