Strona startowa Innowacje


Szkolenia GTI


Szkolenia - Ogólna Teoria Innowacji


Obecnie proponujemy cztery dostępne w Polsce innowacyjne metodyki będące przedmiotem szkoleń:

  • Rozwiązywanie złożonych problemów takich jak: operacyjne, organizacyjne, procesowe
  • Konkurencyjna analiza własności intelektualnej – skuteczność wniosków patentowych i ich obchodzenie
  • Prognozowanie ewolucyjne – prognoza przyszłych problemów, ich rozwiązywanie – ocena potencjału innowacji itp.
  • Innowacje strategiczne – identyfikacja nisz rynkowych i tworzenie portfela innowacji o wadze strategicznej

oraz Wprowadzenie do Ogólnej Teorii Innowacji.