OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa O nas


Nasi eksperci


Naszych trenerów i ekspertów wyróżnia pasja i zaangażowanie do wykonywanej pracy oraz bogate doświadczenie zawodowe.


dr Renata Rosmus

Psycholog, pełnomocnik d/s kierunku Psychologia Górnośląskiej Wyższej  Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach, adiunkt. Głównym obszarem zainteresowań naukowych i dydaktycznych jest psychologia społeczna i nauczanie psychologii. Zagadnienia dotyczące poznawczych aspektów funkcjonowania społecznego, spostrzegania interpersonalnego,  komunikacji, procesów grupowych i wpływu społecznego:  rozwiązywania konfliktów interpersonalnych, przywiązania i lojalności, kompetencji  społecznych, a także zagadnień związanych z oceną pracowników i kierowania zespołem. Autorka publikacji naukowych dotyczących społecznego funkcjonowania jednostki. Doświadczenie zawodowe i dydaktyczne w zakresie: diagnozy i pomocy psychologicznej,  prowadzenia wykładów, treningów i warsztatów z zakresu komunikacji, autoprezentacji, perswazji, asertywności, negocjacji, kierowania zdobyte podczas pracy w Górnośląskim Zespole Opieki Zdrowotnej i Uniwersytecie Śląskim oraz współpracy z Politechniką Śląską, Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, Śląskim Uniwersytetem Medycznym i wieloma prywatnych uczelniach woj. Śląskiego oraz z takimi instytucjami jak Huta Katowice, Nadwiślańska Spółka Węglowa, Urząd Wojewódzki w Katowicach, Elektromontażu, Elektrowni Łaziska, PZU S.A. Życie, PKO Bank Polski Oddziału Regionalnego w Katowicach, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i z wieloma innymi.

Aleksandra Suchowiejko

Psycholog, trener – prowadzi szkolenia menedżerskie oraz warsztaty psychologiczne. Trener Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu zarządzania, komunikacji i rozwiązywania konfliktów, asertywności oraz warsztaty rozwoju osobistego. Doświadczony handlowiec, promotor nowoczesnych technik sprzedaży, wieloletni sprzedawca oraz trener w branży IT. Współpracuje z Górnośląską Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie. Członek Komisji ds. Etyki Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Posiada akredytację Extended DISC Polska.Absolwentka Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, kierunek Zarządzanie Przedsiębiorstwem, Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, kierunek Psychologia w biznesie i handlu oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Kierunek Psychologia.Ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu „Moderator” we Wrocławiu.

Andrzej Niemczyk

Prowadzi szkolenia warsztatowe, związane z rozwojem menedżerskim (zarządzanie zespołem, rozwój umiejętności kierowniczych, rozwiązywanie konfliktów, organizacja sprzedaży, komunikacja, psychologia zarządzania) oraz handlowe (techniki sprzedaży, budowanie relacji, sprzedaż doradcza, negocjacje, zarządzanie własną sprzedażą). Zajmuje się aktywnie coachingiem oraz szkoli nowych specjalistów w tej dziedzinie. Jest konsultantem w zakresie budowania oraz restrukturyzacji zespołów handlowych. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. Autor książki „Jak kierować zespołem handlowym i przetrwać”,Współautor książek „Książka dla skutecznych szefów”, „Zarządzanie projektem szkoleniowym”, „Motywacja pod lupą”, „Zawód: handlowiec. Skuteczna sprzedaż bez manipulacji”. Współautor zestawu multimedialnego „Sztuka kierowania zespołem handlowym”. Autor kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w „Personel i Zarządzanie”, „Marketing w Praktyce”, „Brief”, „Wiedza i Praktyka”, „Manager Magazine”, „Businessman Magazine”, „Gazeta Prawna”, „Cudowne Lata”, „Polska The Times”.

Magdalena Hajduk

Trener, psycholog społeczny. Swoją karierę rozpoczynała jako HR Konsultant w międzynarodowej korporacji Siemens Networks, a następnie Nokia Siemens Networks wspierając menedżerów firmy w obszarze rekrutacji, motywowania, wsparcia działu sprzedaży. Ostatnie półtora roku pracowała jako Trener w Zespole ds. Rozwoju Umiejętności Interpersonalnych w firmie Medicover, gdzie zajmowała się m. in. projektem związanym z opracowaniem i wdrożeniem Standardów Obsługi Klienta oraz działaniami mającymi na celu podniesienie jakości Obsługi Klienta i poprawę wyników sprzedażowych. Specjalizuje się w tworzeniu i prowadzeniu warsztatów z zakresu: „Obsługi Klienta”, „Zaawansowanych technik sprzedaży”, „Efektywnej komunikacji”, „Zarządzania stresem” i „Asertywności”. Aktualnie pracuje w zespole MillwardBrown SMG/KRC przenosząc swoje doświadczenie na projekty szkoleniowo-badawcze związane z rozwojem umiejętności interpersonalnych i sprzedażowych oraz wdrożeniem opracowanych dla Klientów MillwardBrown SMG/KRC Standardów Obsługi

Janusz Dilling

Trener, konsultant, menedżer.  Jego firma – ABC Training – istnieje od 1999 roku i od początku specjalizuje się w szkoleniach z zakresu projektowania procesów: negocjacji, sprzedaży i obsługi klienta oraz zarządzania menedżerskiego. Ponadto, osobny zakres obejmują warsztaty i doradztwo dotyczące organizacji działów zakupów, sieci franczyzowych i własnych, merchandisingu i zarzadzania kategoriami. Zajmuje się także narzędziami rekrutacyjnymi oraz organizacją ośrodków oceny i rozwoju – AC i DC. Współpracuje, jako licencjonowany trener, z kilkoma firmami szkoleniowymi (m.in. Aspire, Catman Group, GB Resources sp. z o.o.), jest asesorem w projektach ocen kompetencji dla ADS Polska, Wydziału Zarządzania AGH Kraków, Firmy Strategie Personalne. Autor negocjacyjnego DC i AC dla Lorenz Polska.

Marcin Totuszyński

Magister Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach, przez szereg lat z powodzeniem rozwijał swoją karierę w firmach handlowych. W firmie „Grupa Ślączka” Sp. z o.o. był odpowiedzialny za sprzedaż okuć do drzwi i okien na terenie 5 północnych województw, doprowadzając w ciągu roku do podwojenia wartości sprzedaży. Jako kierownik katowickiego oddziału JDJ Bachalski otworzył i z sukcesem prowadził szkołę językową, realizując równolegle plany sprzedażowe oddziału na inne produkty edukacyjne typu wyjazdy zagraniczne na kursy językowe, wyjazdy Work & Travel itp. Jako szef działu eksportu w „Agata Meble” kierował polityką zakupową i sprzedażową firmy na terenie kraju oraz kilkunastu krajów Europy. Równolegle do pracy w szeroko rozumianym handlu, prowadził szkolenia produktowe i sprzedażowe. Ukoronowaniem drogi do zostania profesjonalnym trenerem było ukończenie w 2006 r. „Szkoły trenerów Metrum”. Jako trener biznesu najczęściej prowadzi szkolenia z zakresu technik sprzedaży, a także negocjacji, wywierania wpływu oraz standardów profesjonalnej obsługi klienta. W odróżnieniu od wielu trenerów „teoretyków” prowadzących takie zajęcia, uczy tylko i wyłącznie sprawdzonych sposobów zwiększania skuteczności sprzedaży. Jest autorem wielu ćwiczeń szkoleniowych z zakresu skutecznej sprzedaży, których celem jest zmniejszenie rozdźwięku między książkową teorią, a codzienną, biznesową praktyką. Materiały i ćwiczenia nie są kopiami z zachodnich publikacji. Traktują one o naszych Polskich, jakże specyficznych, warunkach handlu, gdzie takie pojęcia jak np. cena odgrywają kluczową rolę i powodują często zgubną dla handlowca fiksację na tym skromnym wycinku całego procesu sprzedaży. W prowadzonych warsztatach największy nacisk kładzie na zaangażowanie uczestników w prowadzone zajęcia. Zadowolenie uczestników ze szkolenia oraz poczucie wyniesienia cennych informacji i doświadczeń to dla niego kluczowe wartości.

Maja Długołęcka-Sarlej

Senior Research Manager w MillwardBrown SMG/KRC z siedmioletnim doświadczeniem w obsłudze kluczowych klientów, zarządzaniu projektami i sprzedaży usług. Pracowała dla czołowych firm z branży FMCG oraz motoryzacyjnej. Mgr socjologii (Uniwersytet Warszawski), wykształcenie podyplomowe zdobyła w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Jest certyfikowanym trenerem NLP. Wykorzystuje metody NLP w warsztacie trenera tak, aby nauka przebiegała efektywnie a zmiany były trwałe. Specjalizuje się w tematyce zarządzania emocjami, wyznaczania i osiągania celów oraz pracy z przekonaniami i wartościami.

Paweł Hajduga

Trener Biznesu, Trener Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych, Psycholog. Absolwent psychologii na Uniwersytecie Śląskim (specjalność psychologia pracy i organizacji oraz psychologia sądowa). Ukończył Szkołę Trenerów Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych „Metrum” w Katowicach, a także  Szkołę Trenerów Biznesu ”Moderator” we Wrocławiu na poziomie zaawansowanym. Prowadzi zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z zakresu: Autoprezentacja i rynek pracy, Autoprezentacja i wystąpienia publiczne, Psychologia pracy, Skuteczne komunikowanie się ze współpracownikami, Podstawy marketingu i psychologii, Techniki sprzedaży, Motywowanie i ocena sprzedawców. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji, asertywności, autoprezentacji, budowania zespołu, zarządzania konfliktem, negocjacji handlowych i biznesowych, motywowania pracowników, profesjonalnej obsługi klienta.

Urszula Zając-Pałdyna

Prawnik, certyfikowany trener – ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Trenerów Grupy SET. Od 7 lat związana jest z branżą HR – na początku pracowała w branży doradztwa personalnego, później w wewnętrznych działach HR. Ma doświadczenie w rekrutacji kadry średniego i wyższego szczebla oraz rozwijaniu i motywowaniu pracowników. W swojej pracy chętnie wykorzystuje innowacyjne rozwiązania technologiczne, które wspierają prowadzone przez nią procesy . Od 2010 roku związana jest z Grupą Pracuj, gdzie odpowiada za rekrutację pracowników działu sprzedaży w 13 biurach w Polsce. Angażuje się w prowadzenie wystąpień podczas wydarzeń branżowych oraz szkoleń i warsztatów. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: prawa pracy, rekrutacji i rozwijania pracowników, a także kompetencji miękkich.  Prywatnie miłośniczka książek i dyscypliny Silk Dance.

Tomasz Otawa

Mgr socjologii, absolwent studium Marketingu i Zarządzania organizowanego przez Akademię Ekonomiczną w Katowicach. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i merytorycznym. Od ponad 15 lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń. Specjalizuje się w projektach szkoleniowych z zakresu: technik sprzedaży, obsługi Klienta, komunikacji interpersonalnej, technik wywierania wpływu, negocjacji i autoprezentacji. Wyróżnia go charyzmatyczne podejście do realizowanych zadań. Podczas szkoleń koncentruje się na interakcji z uczestnikami zajęć. Łączy elementy wiedzy z dużą integracją z grupą. Wyznaje zasadę: „Szkolenie jest efektywne, jeśli uczestnicy sami dochodzą do wniosków, które są celem szkolenia”. Realizuje w praktyce maksymę, że warto w życiu zawodowym robić to, co lubisz. A jeżeli jeszcze towarzyszy temu pasja, to musisz osiągnąć sukces. Jego pasją od wielu lat są samochody. Dlatego zapewne większość jego Klientów wywodzi się z branży motoryzacyjnej.

Krzysztof Stadler

Socjolog zajmujący się szeroko rozumianą psychologią społeczną i socjologią.  Wykorzystuje swoją wiedzę w projektowaniu oraz prowadzeniu eksperckich procedur doradczych, badawczych oraz szkoleniowych. Autor publikacji naukowych, uczestnik konferencji krajowych oraz międzynarodowych, autor wielu badań z obszaru marketingu i reklamy oraz restrukturyzacji przemysłu, socjologii miasta i socjologii pracy. Brał udział w pracy wielu krajowych  oraz zagranicznych zespołów doradczych, pracował  dydaktycznie i organizacyjnie na rzecz Uniwersytetu Śląskiego: Wydziału Nauk Społecznych, Instytutu Socjologii oraz Zakładu Badań Kultury Współczesnej. Współpracował z Uniwersytetami w Aarhus (Dania), Birmingham (Wielka Brytania), Durham (Wielka Brytania), West Hill College (Wielka Brytania), Indiana (USA), Center On Philanthropy (USA), The Fund Raising School (USA), Bauhaus, Dessau  (Niemcy), Hubert H. Humphrey Institute of Public Affairs University of Minnesota (USA). Opracował wiele  koncepcji oraz praktycznych wdrożeń programów doradczych oraz dydaktycznych w zakresie tworzenia oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem mechanizmów psychologii reklamy, psychologii przekazu wizualnego, marketingu, psychologii widzenia, reklamy multimedialnej, organizacji działalności reklamowej, technik reklamy, psychologii społecznej, socjologii ogólnej. Twórca wielu  komercyjnych projektów doradczych oraz szkoleniowych, zwłaszcza w zakresie budowy marki oraz wizerunku przedsiębiorstw. Autor programów doradczych pozwalających na realizowanie procedur analitycznych w zakresie badań społecznych i szkoleń dla firm państwowych oraz prywatnych w tym zagranicznych, organizacji społecznych i samorządowych, administracji państwowej, banków, mediów, szkół, uczelni wyższych itp., także poza granicami Polski – Portugalia (Funchal na Maderze), Ukraina (Kijów, Lwów, Odessa), Republika Federalna Niemiec (Frankfurt). Autor oraz współautor programów szkoleń dla ponad 200 małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw; trener i wykładowca akademicki posiadający doświadczenia w osobistym przeprowadzeniu kilku tysięcy dydaktycznych dni szkoleniowych i treningowych z wykorzystaniem wiedzy z obszaru psychologii oraz nauk społecznych i ekonomii. Autoryzowany przez PARP doradca przedsiębiorstw w programach ISR (Instrument Szybkiego Reagowania) oraz CSR zgodnie z ISO 26000 (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu), pełnomocnik Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Mediatorów Zawodowych, założyciel i właściciel Marketing Research Group.

Konrad Bajger

Doradca biznesowy, Konsultant, Trener, członek stowarzyszenia Interim Managers. Ukończył elektronikę na krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Swoje wykształcenie uzupełniał na  Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. W roku 2012 uzyskał dyplom Master of Business Administration, jako absolwent Franklin University, Ohio, USA.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarach związanych bezpośrednio z zarządzaniem organizacją biznesową. Zajmował szereg stanowisk menedżerskich i pracował w Zarządach spółek prawa handlowego. Był odpowiedzialny za sprzedaż i marketing, dystrybucję, współpracę z partnerami zagranicznymi, zarządzanie finansami, zarządzanie strategiczne, kierował także działami technicznymi i kilkudziesięcioosobowymi zespołami ludzi. W trakcie swojej pracy angażował się w działalność edukacyjną, prowadził również szereg szkoleń i wspierał kariery zawodowe wielu współpracowników. Zna dobrze większość zagadnień biznesowych od strony codziennej praktyki zarządczej. Współpracował z największymi klientami biznesowymi i dostawcami wywodzącymi się z różnych kontynentów i kultur. Ma doświadczenie w zarządzaniu strategicznym, kreowaniu oraz wdrażaniu strategii, budowaniu zespołów i zarządzaniu zmianą.

Właściciel firmy Bajger Consulting. Specjalizuje się w działalności doradczej i szkoleniowej w obszarach bezpośrednio związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Koncentruje się na kreowaniu nowych wartości budujących przewagę konkurencyjną w oparciu o skuteczne wykorzystanie wewnętrznych zasobów organizacji i rozwój  kluczowych kompetencji jej zespołów pracowniczych.

Mariusz Mydlak

Trener, Konsultant, Coach. Specjalizuje się w rozwoju kompetencji komunikacyjnych i sprzedażowych. Certyfikowany Trener i konsultant biznesu (Development Partners, Grupa SET), posiadacz międzynarodowego certyfikatu IES (International Education Society Ltd.). Jego obszarem specjalizacji jest: komunikacja interpersonalna w perspektywie biznesowej, sprzedaż relacyjno – biznesowa oraz negocjacje (pryzmat kupiecki oraz sprzedażowy). Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Z wykształcenia socjolog, absolwent Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Z pasji komunikolog, absolwent Psychologii Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Obecnie współprowadzi badania nad hierarchią czynników gwarantujących sukces w procesie sprzedaży pod kątem komunikacji. Z zamiłowania handlowiec, ponad 16 lat na stanowiskach sprzedażowych, spełniony w zarządzaniu sprzedażą i negocjacjach (na stanowiskach przedstawiciela handlowego, menedżera sprzedaży, kierownika sprzedaży) w polskich i międzynarodowych koncernach oraz przedsiębiorstwach. Pasjonat polskich gór i spokoju kazimierskiego Mięćmierza nad brzegiem Wisły. Jego „męskim konikiem” jest speedway i tylnonapędowe samochody z kraju kwitnącej wiśni.

Marta Kulik

Marta posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, sesji couchingowych oraz projektów doradczych zarówno dla klientów biznesowych (kadra menadżerska i zarządzająca), jak i indywidualnych. Prowadziła projekty z zakresu edukacji kompetencji biznesowych dla korporacji i MŚP na terenie całego kraju i za granicą. Współpracuje z dużymi firmami z branży szkoleniowej. Posiada certyfikaty Coach ICC, Team Coach ICC, Sandler Selling System, Extended DISC.
Realizowała i współprowadziła projekty doradcze dla wielu branży, w tym medycznej, farmaceutycznej, meblarskiej, finansowej, motoryzacyjnej, i innych. Wspiera przedsiębiorstwa we wdrażaniu zmian, wyłanianiu talentów i budowaniu planów rozwoju. Określa potrzeby szkoleniowe poparte modelami kompetencyjnymi i diagnozą kultury organizacyjnej. Doradza managerom w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

Do jej głównych kompetencji szkoleniowych należy między innymi zwiększanie efektywności zespołów sprzedażowych i zarządzania sprzedażą korzystając z metodologii SPIN, Extendend DISC, oraz cachingu grupowego i indywidualnego ICC. Szkoli również między innymi z zakresu kompetencji społecznych, prospektingu i mediów społecznościowych w sprzedaży, rozwijania kreatywności, technik antystresowych, autoprezentacji i wystąpień publicznych, negocjacji biznesowych, zarządzania zmianą, różnic indywidualnych w zarządzaniu, budowania zespołu zadaniowego, rozmów pracowniczych, zarządzania przez cele, obsługi klienta, motywującego feedbacku, horse coaching w zarządzaniu, leadership.