Strona startowa Aktualności


Zapytanie ofertowe na materiały szkoleniowe


Zapytanie ofertowe na realizację usługi dostarczenia materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu „Zawodowa Akademia Rynku Pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. Zamawiający

OTAWA GROUP Sp. j.
ul. Grzyśki 16
40-560 Katowice

II. Miejsce publikacji zgłoszenia

  1. Siedziba Zamawiającego
  2. Strona www Zamawiającego: zobacz

III. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zapytania jest dostarczenie materiałów szkoleniowych na potrzeby realizacji w/w projektu.
2. Zakres zadań Wykonawcy, o których mowa w punkcie 1 obejmować będzie:

a) Opracowanie i dostarczenie segregatorów
b) Opracowanie i dostarczenie notesów
c)  Opracowanie i dostarczenie długopisów
d)  Wydruk materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu

3. Opis przedmiotu zamówienia punkt VI

 

Szczegółowy opis dostępny w zapytaniu ofertowym w pliku do pobrania poniżej.

POBIERZ: Zapytanie ofertowe (materiały szkoleniowe)