OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Archiwum: Październik 2011


Zapytanie ofertowe – trenerzy

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru trenerów prowadzących zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych dla uczniów/uczennic IV klas Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach - uczestników/uczestniczek projektu „Zawodowa Akademia Rynku Pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe – trenerzy

Zapytanie ofertowe na dotyczące wyboru trenerów prowadzących zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych dla uczniów/ uczennic IV klas Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Gliwicach - uczestników/uczestniczek projektu „Zawodowa Akademia Rynku Pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na realizację usługi dostarczenia materiałów szkoleniowych na potrzeby projektu „Zawodowa Akademia Rynku Pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe – umowa ramowa

Zapytanie ofertowe dotyczące zawarcia umowy ramowej z trenerami, prowadzącymi zajęcia wyrównawcze (techniki efektywnego przyswajania wiedzy) dla uczestników/uczestniczek projektu „Zawodowa Akademia Rynku Pracy” (klasy IV), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe – umowa ramowa

Zapytanie ofertowe dotyczące zawarcia umowy ramowej z trenerami, prowadzącymi zajęcia wyrównawcze (techniki efektywnego przyswajania wiedzy) dla uczestników/uczestniczek projektu (klasy I) „Zawodowa Akademia Rynku Pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe – umowa ramowa

Zapytanie ofertowe dotyczące zawarcia umowy ramowej z doradcami, prowadzącymi warsztaty grupowe umiejętności interpersonalnych dla uczestników/uczestniczek projektu „Zawodowa Akademia Rynku Pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe na catering (ZSET)

Zapytanie ofertowe na realizację usług cateringowych w Gliwicach w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych na potrzeby projektu „Zawodowa Akademia Rynku Pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe na catering (ZSTI)

Zapytanie ofertowe na na realizację usług cateringowych w Gliwicach w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych na potrzeby projektu „Zawodowa Akademia Rynku Pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe na catering (GCE)

Zapytanie ofertowe na realizację usług cateringowych w Gliwicach w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym na potrzeby projektu „Zawodowa Akademia Rynku Pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe na materiały szkoleniowe

Zapytanie ofertowe na realizację usługi dostarczenia materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu „Zawodowa Akademia Rynku Pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.