OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Archiwum: Luty 2012


Zapytanie ofertowe – arkusze kompetencji

Zapytanie ofertowe na realizację usługi przeprowadzenia fokusów i opracowania Arkuszy Kompetencji uczestników i uczestniczek projektu „Zawodowa Akademia Rynku Pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozstrzygnięcie zapytań – ZARP

Rozstrzygnięcie zapytań ofertowych dotyczących wyboru trenerów w ramach projektu „Zawodowa Akademia Rynku Pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe – umowa z doradcami

Zapytanie ofertowe dotyczące zawarcia umowy ramowej z doradcami, prowadzącymi doradztwo indywidualne dla uczestników/uczestniczek projektu „Zawodowa Akademia Rynku Pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Sprostowanie dot. zapytania

Sprostowanie do zapytania ofertowego na wybór dostawcy usługi szkoleń e-learningowych w ramach projektu: „Naukowa Akademia Biznesu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozstrzygnięcie zapytań ofertowych

Rozstrzygnięcie zapytań ofertowych dotyczących projektu "Zawodowa Akademia Rynku Pracy" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe – wybór trenerów (ZSET)

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru trenerów prowadzących zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych dla uczniów i uczennic IV klas Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach - uczestników i uczestniczek projektu „Zawodowa Akademia Rynku Pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe – wybór trenerów (GCE)

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru trenerów prowadzących zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych dla uczniów i uczennic IV klas Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach - uczestników i uczestniczek projektu „Zawodowa Akademia Rynku Pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe – wybór trenerów (ZSTI)

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru trenerów prowadzących zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych dla uczniów i uczennic IV klas Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Gliwicach w Gliwicach - uczestników i uczestniczek projektu „Zawodowa Akademia Rynku Pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego