OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Archiwum: Marzec 2012


Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na realizację usługi przeprowadzenia fokusów i opracowania Arkuszy Kompetencji uczestników i uczestniczek projektu „Zawodowa Akademia Rynku Pracy”.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego zawarcia umowy ramowej z doradcami prowadzącymi doradztwo indywidualne dla uczestników/uczestniczek projektu „Zawodowa Akademia Rynku Pracy”.

Zapytanie ofertowe – trenerzy (AZP)

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru trenerów prowadzących zajęcia na studiach podyplomowych realizowane w ramach projektu „Akademia Zarządzania Przedsiębiorstwem XXI w.”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytania – trener i doradca – Lider Projektu (NAB)

Zapytania ofertowe dotyczące wyboru trenerów/trenerek prowadzących szkolenia; doradcy biznesowego/ej prowadzącego/ej doradztwo grupowe; doradcy marketingowego/ej prowadzącego/ej doradztwo indywidualne w ramach projektu „Naukowa Akademia Biznesu”.

Zapytanie – wynajem sal i catering (NAB)

Zapytanie ofertowe na wybór dostawcy usługi wynajmu szali szkoleniowej, sali na doradztwo oraz catering dla uczestników i uczestniczek, trenerów i trenerek w Katowicach, w ramach projektu "Naukowa Akademia Biznesu", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.