OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Archiwum: Maj 2012


Nowy Partner Grape Consulting

Rozpoczęliśmy współpracę z Grape Consulting w zakresie wdrażania na rynek polski procesów i narzędzi opartych o Ogólną Teorię Innowacji™.