OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Archiwum: Listopad 2012


Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego – wybór dostawcy cateringu

Informujemy, że zostało rozstrzygnięte zapytanie ofertowe dotyczące wyboru dostawcy cateringu dla uczestników i uczestniczek szkoleń w Krakowie w ramach projektu "Akademia Kompetentnego Pracownika", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego – wybór sali szkoleniowej

Informujemy, że zostało rozstrzygnięte zapytanie ofertowe dotyczące wyboru dostawcy usługi wynajmu sali szkoleniowej dla uczestników i uczestniczek, trenerów i trenerek w Krakowie w ramach projektu "Akademia Kompetentnego Pracownika", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamawiający dokonał wyboru w dniu 23.11.2012 r.

Zapytanie ofertowe – wybór dostawcy cateringu

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru dostawcy cateringu dla uczestników i uczestniczek szkoleń w Krakowie w ramach projektu Akademia Kompetentnego Pracownika, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Sprostowanie zapisów dotyczących zapytania ofertowego dotyczącego wyboru trenerów/trenerek prowadzących szkolenia realizowane w ramach projektu Akademia Kompetentnego Pracownika

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi zapytania ofertowego dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto dotyczącego wyboru trenerów/trenerek prowadzących szkolenia realizowane w ramach projektu Akademia Kompetentnego Pracownika, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienie...

Zapytanie ofertowe – wybór sali szkoleniowej

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru dostawcy usługi wynajmu sali szkoleniowej dla uczestników i uczestniczek, trenerów i trenerek w Krakowie w ramach projektu Akademia Kompetentnego Pracownika, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.