OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Archiwum: Styczeń 2013


Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru trenera. Zawodowa Akademia Rynku Pracy

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru trenera prowadzącego zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych dla uczniów/uczennic IV klas Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Gliwicach - uczestników/uczestniczek projektu „Zawodowa Akademia Rynku Pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru trenera. Zawodowa Akademia Rynku Pracy

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru trenera prowadzącego zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych dla uczniów/uczennic IV klas Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach - uczestników/uczestniczek projektu „Zawodowa Akademia Rynku Pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru trenerów. Zawodowa Akademia Rynku Pracy

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru trenerów prowadzących zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych dla uczniów/uczennic IV klas Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach - uczestników/uczestniczek projektu „Zawodowa Akademia Rynku Pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Wiedza kluczem do sukcesu”

17 stycznia zakończyliśmy realizację szkoleń z zakresu „Budowy strategii innowacyjnych” oraz „Współpracy sieciowej” realizowanych dla Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju regionalnego w Olsztynie w ramach projektu „Wiedza kluczem do sukcesu”.