OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Archiwum: Lipiec 2013


Śląski klaster IT

W czerwcu zakończyliśmy realizację cyklu badań na potrzeby projektu p.t. „Utworzenie Śląskiego Klastra IT” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.