OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Archiwum: Kwiecień 2016


Rewitalizacja urbanistyczna. Szkolenie

Opiekunem naukowym jest Prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło – kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej