OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Archiwum: Marzec 2018


K-SAP Certified

4-dniowe szkolenie z pierwszego poziomu certyfikacji przygotowuje Doradców Serwisowych KIA do pracy z Klientem wg najwyższego standardu obsługi Klienta.