OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Archiwum: maj 2022


Szkolimy i egzaminujemy!

Na początku maja spotkaliśmy się z Doradcami Serwisowymi na egzaminie, będącym pierwszym stopniem w drodze do certyfikacji marki Kia.