OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Aktualności


Badania dla Uniwersytetu Śląskiego


Badania przeprowadzone w ramach projektu Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach.

Z końcem marca zakończyliśmy realizację badań dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w ramach projektu: Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach. Projekt ma na celu stworzenie systemu diagnozowania i kreowania rozwiązań społecznych w mieście. Na zlecenie wykonaliśmy m.in. szkolenia dla ankieterów i ponad 1200 wywiadów ankieterskich.

Projekt realizowany przez Miasto Katowice w partnerstwie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach jest współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły na temat projektu tutaj.