OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Aktualności


Badania fokusowe


Dziś, w sali przy ul. Staromiejskiej w Katowicach, uczestnicy III edycji szkoleń wzięli udział w badaniach fokusowych.

Głównym celem badań było poznanie opinii oraz oczekiwań względem udziału w projekcie oraz planów na przyszłość.

Spotkanie to pozwoli doprecyzować opracowany program szkoleń do poszczególnych bloków tematycznych tak, aby jak najlepiej spełniał on oczekiwania uczestników.

Uczestnicy spotkania na zdjęciach: