OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Badania rynku i społeczne


Pracujemy w oparciu o fakty i aktualną wiedzę o rynku! 

Jeżeli Ty również chcesz poznać więcej odpowiedzi, jakich udzielili reprezentanci takich sieci jak: ProfiAuto Serwis, QSerwis, Bosch Car Service, O.K. Serwis i maXserwis – zapraszamy do kontaktu!

Źródło: Badanie CATI przeprowadzono w lutym 2019 roku na próbie 326 respondentów.