OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Badania rynku i społeczne


Studio Badań Telefonicznych


Nasze Studio Badań Telefonicznych (CATI) w Katowicach przeznaczone jest do realizacji badań prowadzonych przez telefon ze wspomaganiem komputera.


Nasza pracownia wyposażona jest w nowoczesny system umożliwiający programowanie najbardziej skomplikowanych kwestionariuszy oraz bieżący dostęp on – line do wyników badania.

Zespół ankieterski przez cały okres realizacji badania znajduje się pod kontrolą supervisora, który nadzoruje pracę poszczególnych osób i na bieżąco sprawdza poprawność i kompletność materiału badawczego oraz statystyki realizacyjne.

Zakres i metody realizacji

Rozdział próby dokonywany jest automatycznie przez serwer sieci komputerowej, a zapis wyników wywiadów dokonywany jest przy zastosowaniu sieci komputerowych terminali sprzężonych z centralą telefoniczną i telefonami ankieterskimi.
Płynny przebieg procedury wywiadu i kodowania gwarantuje software CATI Support . Zapewnia on kontrolę nad alokacją próby, przydziałem właściwych wersji kwestionariusza, przestrzeganiem terminu realizacji wywiadów itp.

Metodologia CATI pozwala utrzymać niezwykle staranny nadzór i wysoki poziom kontroli prac ankieterskich. W przypadku badań opartych na krótkim kwestionariuszu, CATI pozwala na bardzo szybką i mało kosztowną realizację badania.

Wywiady CATI mogą też być obserwowane przez Klientów.

Dane zgromadzone w badaniu podlegają dodatkowej kontroli w fazie ich przetwarzania. W tej fazie weryfikowana jest kompletność i spójność logiczna odpowiedzi badanych. Analiza taka stanowić może podstawę wykrycia przypadków nierzetelnej realizacji wywiadów przez ankieterów.

Nasz standard działania:

  • pełna kontrola nad jakością zbieranych danych, bieżąca kontrola zakresów oraz spójności logicznej danych,
  • szybkość realizacji badania (zupełny brak prac terenowych, kodowania, druku itd.),
  • pełna kontrola procesu zbierania danych; możliwość podsłuchu wywiadów w każdym momencie realizacji badania,
  • możliwość realizacji złożonych kwestionariuszy, wielowariantowych, ze skomplikowanymi filtrami, możliwość przywoływania w tekście pytań wcześniej udzielonych odpowiedzi etc.,
  • pełna kontrola nad realizacją próby, planowaniem ponownych kontaktów.

 

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania większej ilości informacji lub bezpośrednio do naszej siedziby w Katowicach.