OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Aktualności


Badanie dla Parku Śląskiego


Zakończyliśmy badanie realizowane dla Parku Śląskiego, którego zasadniczym celem była ocena postrzegania Parku w oczach mieszkańców regionu oraz diagnoza potrzeb Klientów Parku.

Badanie realizowane było techniką CATI, na próbie 302 mieszkańców Chorzowa, Katowic i Siemianowic Śląskich, w wieku od 15 do 65 roku życia.

Podstawowe dane uzyskane dzięki badaniu pozwoliły określić czynniki wpływające na częstotliwość korzystania z Parku, dokonać wielowymiarowej oceny atrakcji Parku i organizowanych na jego terenie wydarzeń cyklicznych oraz zanalizować jakie są, w opinii respondentów, jego silne i słabe strony. Uzyskane wyniki mają posłużyć jako wskazówka w wyborze dalszych kierunków rozwoju Parku Śląskiego.