OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Aktualności


Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych


Tegoroczne Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych organizowane przez Polską Izbę Motoryzacji za nami.

Częścią konferencji były wystąpienia zbliżone do krótkiej formy szkoleń. Jednym z nich było interaktywne wystąpienie Tomasza Otawy „Jak zainteresować, zdobyć i zatrzymać klienta serwisu?” .