OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Aktualności


Informacja na temat zapytania ofertowego ZARP


Dotyczy zapytania ofertowego na wybór trenerów prowadzących zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych dla uczniów IV klas Górnośląskiego Centrum Edukacji w Gliwicach w ramach projektu „Zawodowa Akademia Rynku Pracy”.

Informujemy, iż w wyniku rozpatrzenia wszystkich ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wyboru trenerów prowadzących zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych  dla uczniów IV klas Górnośląskiego Centrum Edukacji w Gliwicach  -uczestników/uczestniczek projektu „Zawodowa Akademia Rynku Pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zapytanie ofertowe zostanie ponownie ogłoszone w terminie późniejszym.