OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Aktualności


Informacja na temat zapytania ZARP


Dotyczy zapytania ofertowego na wybór trenerów prowadzących zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych dla uczniów IV klas Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Gliwicach w ramach projektu „Zawodowa Akademia Rynku Pracy”.

Informujemy, iż w wyniku rozpatrzenia wszystkich ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wyboru trenerów prowadzących zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych  dla uczniów IV klas Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Gliwicach  – uczestników/uczestniczek projektu „Zawodowa Akademia Rynku Pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zapytanie ofertowe zostanie ponownie ogłoszone w terminie późniejszym.