OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Aktualności


Konferencja – Naukowa Akademia Biznesu


W dniu 13.06.2013 r. odbędzie się konferencja podsumowująca projekt „Naukowa Akademia Biznesu”, który realizowaliśmy wspólnie z Regionalną Izbą Gospodarczą.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby biorące udział w projekcie miały możliwość uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach w ramach których

przybliżone zostały zagadnienia dotyczące tworzenia firm typu spin off/spin-out i proponowane rozwiązania, uwzględniające również konkurencyjność gospodarki.