OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Aktualności


Kurs BLS (Basic Life Support) dla uczestników Akademii Ratownictwa


Projekt „DAG - Dzielnicowa Akademia Gimnazjalisty”

18 czerwca odbył się Kurs BLS (Basic Life Support) dla uczestników Akademii Ratownictwa realizowanej w ramach projektu „DAG-Dzielnicowa Akademia Gimnazjalisty”. BLS to forma opieki medycznej udzielana pacjentom z chorobami lub obrażeniami zagrażającymi ich życiu, zanim zostaną objęci pełną opieką medyczną.