OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Aktualności


“Letnia Szkoła Doskonalenia Umiejętności” dla Uniwersytetu Ekonomicznego


Od 2 do 6 lipca 2012 roku odbyła się II edycja szkoleń dla Uniwersytetu Ekonomicznego w ramach " Letniej Szkoły Doskonalenia Umiejętności" dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Zakres tematyczny szkoleń obejmował:

  • Komunikację interpersonalną – efektywne komunikowanie się z ludźmi jako droga do sukcesu;
  • Autoprezentację – tworzenie i budowanie własnego wizerunku;
  • Techniki radzenia sobie ze stresem i zarządzania sobą w czasie;
  • Efektywne zarządzanie zespołem;
  • Asertywność w kontaktach biznesowych.