OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Aktualności


Nowy Partner Grape Consulting


Rozpoczęliśmy współpracę z Grape Consulting w zakresie wdrażania na rynek polski procesów i narzędzi opartych o Ogólną Teorię Innowacji™.

Ogólna Teoria Innowacji (General Theory of Innovation – GTI) przedstawia kroki prowadzące do tworzenia innowacyjnych rozwiązań w formie uniwersalnego, obiektywnego procesu. Przechodzi przez nie każda osoba, która tworzy innowacje, w sposób bardziej lub mniej świadomy. Jednak dopiero przeprowadzenie tego procesu w sposób celowy zapewnia możliwość uzyskiwania lepszej kontroli nad działaniem a w rezultacie nad jego efektami.

W kwietniu mieliśmy okazję uczestniczyć w dwudniowych warsztatach, podczas których przedstawione zostały najważniejsze założenia metodyki GTI. Katowickie seminarium poprowadził sam twórca Ogólnej Teorii Innowacji, Greg Yezersky, światowej sławy ekspert zajmujący się edukacją i doradztwem w dziedzinie innowacji.

Greg Yezersky przeprowadził setki seminariów i wykładów dotyczących innowacji na całym świecie. Doradzał NASA, The Aerospace Corporation (Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych), Boeing, Ford Motor Company oraz wielu innym firmom z listy Fortune 500. 98% rozwiązań wypracowanych przy użyciu GTI sprzedała się na rynku przynosząc firmom zysk.

Wszystkich zainteresowanych kreowaniem najbardziej dochodowych innowacji wręcz na zawołanie zachęcamy do odwiedzenia strony naszego partnera Grape Consuting oraz zapoznania się z notką na temat Ogólnej Teorii Innowacji.