OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Aktualności


Ocena instrumentu wsparcia w zakresie przekazywania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej


Na początku października odwiedziliśmy Chojnice, gdzie w Powiatowym Urzędzie Pracy zaprezentowaliśmy wyniki badania ewaluacyjnego pt. „Ocena instrumentu wsparcia w zakresie przekazywania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej”.

Był to ostatni etap realizacji kompleksowego projektu, w ramach którego Otawa Group opracowała koncepcję badania, narzędzie badawcze, zrealizowała ponad 800 wywiadów techniką CATI i PAPI, a na podstawie analiz na zebranym materiale badawczym opracowała raport z wynikami i wnioskami z badań.

Respondentami w badaniu były osoby zarejestrowane jako bezrobotne w PUP Chojnice, które w latach 2004-2010 uzyskały bezzwrotne dotacje, dzięki którym otworzyły własne działalności gospodarcze. Zapytaliśmy ich o przebieg procesu przyznawania dotacji, charakterystykę założonych firm i ich aktualną sytuację. Diagnoza posłużyła opracowaniu rekomendacji dla PUP w Chojnicach do przyszłych działań w ocenianym obszarze wsparcia.