OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Strefa wiedzy


Określanie ryzyka w projekcie


Określanie ryzyka w realizowanych przedsięwzięciach wpisuje się w szerszą metodykę zarządzania ryzykiem. Niestety wielu Kierowników projektów rozpoczyna działania na tym polu w momencie wystąpienia zdarzeń, które mają negatywny wpływ na planowane rezultaty bieżącego etap przedsięwzięcia. Tymczasem neutralizacja znacznej części tego rodzaju zdarzeń nie wymaga stosowania wyrafinowanych narzędzi managerskich.

Analizę ryzyka projektu zacząć wypada jeszcze w okresie poprzedzającym realizację projektu, błędem jednakże będzie zakończenie jej na tym etapie. Aby sprawnie i elastycznie reagować na zmiany w otoczeniu projektu (wewnętrznym i zewnętrznym) w trakcie realizacji przedsięwzięcia należy systematycznie monitorować i uaktualniać wypracowany rejestr ryzyk.

Do najprostszych i najbardziej efektywnych kosztowo technik identyfikacji obszarów należą: analiza dokumentacji (także podobnych, zakończonych projektów), burza mózgów, analiza SWOT oraz opracowanie rejestru ryzyk. W trakcie trwania burzy mózgów nawet niedoświadczony zespół jest w stanie wygenerować pokaźną listę potencjalnych ryzyk w projekcie. Dlatego też istotną sprawą jest dokonanie ich umiejętnej selekcji. Zapewne nie wszystkie z wymienionych zdarzeń będą miały taką samą „siłę rażenia”, dlatego tez niezbędne jest przyjęcie dwóch kryteriów klasyfikacji. Pierwszym parametrem identyfikacji ryzyka jest prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka, drugim zakres konsekwencji jakie wywoła – inaczej mówiąc jak duży będzie efekt niepożądanego zdarzenia. Warto również wypracować wspólne normy i wskaźniki oceny ryzyka – dzięki temu ich klasyfikacja będzie przebiegała w sposób jednoznaczny np.: jakie (w wymiarze czasowym) opóźnienia zadań w projekcie będą miały na niego krytyczny wpływ.

Nie bez znaczenia będzie również wypracowanie sposobów reakcji z uwzględnieniem działań prewencyjnych – łagodzących skutki (w tym sensie ryzyko może być często identyfikowane z szansą i okazją do budowania wizerunku) – lub przeciwnie akceptacja ryzyka i jego ewentualne przeniesienie, np. poprzez zlecenie części lub całości usług podwykonawcy. Oczywiście cały proces powinien być każdorazowo dostosowany do specyfiki planowanego projektu.

Jesteś ciekawa/ciekawy jakie ryzyka czyhają na Ciebie w Twoim projekcie?

Zapraszamy do wypełnienia poniższej tabeli.

Uproszczona karta ryzyka (kliknij, aby powiększyć)