OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Aktualności


PI – MIGACZ. Nowy projekt realizowany przez Otawa Group


Właśnie rozpoczynamy realizację Innowacyjnego Projektu PI - MIGACZ. Jego celem jest stworzenie materiałów szkoleniowych wspierających nauczanie i samodzielną edukację osób niesłyszących w zakresie obejmującym teorię kursu prawa jazdy.

Produkt ten to PAKIET MIGACZ. Będziemy go testować z udziałem 45 osób niesłyszących i trzech szkół jazdy w województwie podkarpackim w ramach umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Mamy jednak nadzieję, że produkty Projektu uda się nam upowszechnić w całej Polsce. Oprócz wsparcia procesu edukacji planujemy również poczynić pierwsze kroki ku zmianie przepisów związanych z egzaminowaniem osób niesłyszących.

Projekt realizujemy w trójstronnym partnerstwie, którego liderem jest Ośrodek Szkolenia Kierowców „ELMAK” z siedzibą w Chorzowie a partnerami La Fuente Consulting i Otawa Group. Nasza firma odpowiada za część badawczo-diagnostyczną Projektu, opracowanie Strategii Wdrażania Projektu i oprogramowanie produktu.

Zainteresowanych udziałem w Projekcie, patronatem nad Projektem czy innymi formami współpracy zapraszamy:

  • do Biura Projektu w Mielcu (ul. Żeromskiego 19, pok. 34 i 51)
  • oraz zachęcamy do kontaktu z Koordynatorką Projektu (tel. 17 250 63 62, e-mail: elmakmielec@onet.pl)
  • i partnerami (migacz@otawagroup.pl).

Już wkrótce zapraszamy również na stronę internetową Projektu: www.migacz.net