OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Aktualności


Pakiet Migacz pomoże osobom głuchym uzyskać prawo jazdy


W maju zakończyliśmy prace nad trwającym ponad dwa lata Projektem Innowacyjnym Migacz. Powstały Pakiet stanowi wsparcie dla osób głuchych, głuchoniemych i niedosłyszących w zakresie przygotowania do egzaminów na prawo jazdy kategorii B.

Praca nad Projektem była okresem intensywnej, ale bardzo rozwijającej pracy. Nie tylko zakończyła się sukcesem w postaci produktu finalnego, ale również pozwoliła na zbliżenie się do wyjątkowej grupy osób niesłyszących.

Materiały w Ośrodkach Szkolenia Kierowców nie są przystosowane do specyficznych potrzeb niedosłyszących, głuchych czy głuchoniemych. Ponadto, niesłyszący biorący udział w przeprowadzonym przez nas badaniu przyznawali, że mają trudności w porozumiewaniu się w języku polskim, wielu z nich nie potrafi czytać. Zmiana przepisów zaostrzająca warunki pozytywnego zakończenia egzaminu teoretycznego często okazuje się dla osób głuchych barierą nie do pokonania.

Uzyskanie prawa jazdy to nie tylko kwestia wygody w przemieszczaniu się z miejsca na miejsce, ale jak pokazały badania przeprowadzone przez Otawa Group, to także kwestia poczucia własnej wartości – poczucia, że głusi mogą funkcjonować jak osoby słyszące.

Z samego kodeksu drogowego osoby głuche, głuchonieme czy niedosłyszące zrozumieją zaledwie 20% przekazu. Tymczasem dla blisko 90% osób z wadami słuchu podstawowym narzędziem komunikacji jest język migowy ze znakami ideograficznymi (gestami) i daktylograficznymi (alfabet palcowy) charakteryzujący się małym zróżnicowaniem wyobrażeń. Projekt wymagał więc stworzenia specjalnego Słownika Pojęć Abstrakcyjnych.

Pakiet Migacz to kompletne i jedyne takie narzędzie przygotowane w języku migowym. Pakiet przeznaczony jest zarówno dla osób ubiegających się o prawo jazdy jak i z myślą o pracownikach OSK.

 

-> Więcej o projekcie

-> Materiały do pobrania (między innymi wyniki badań)