OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Aktualności


Plan intensyfikacji przewozów pasażerskich z Portu Lotniczego Zielona Góra – Babimost


Z radością informujemy o naszym kolejnym sukcesie badawczym dla Portu Lotniczego Zielona Góra – Babimost.

Plan intensyfikacji przewozów pasażerskich z Portu Lotniczego Zielona Góra / Babimost” – to dokument oparty o szerokie badania opinii publicznej i analizę rynku lotniczego, przygotowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego przez firmę consultingową. – Dobrze zrobiliśmy, że postawiliśmy na rozwój portu lotniczego, bo takie jest oczekiwanie mieszkańców – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak na konferencji prasowej podsumowującej opracowanie1.

 

Badanie trwało 3 miesiące, wzięło w nim udział ponad 3000 osób. Respondentami w badaniu byli zarówno mieszkańcy województwa lubuskiego oraz wybranych powiatów w promieniu 100 km od Zielonej Góry, przedsiębiorcy z województwa lubuskiego i obcokrajowcy (mieszkańcy Niemiec i Wielkiej Brytanii) i jednostki samorządu terytorialnego. Metodologie jakie zostały zastosowane to CATI, CAWI i IDI. Obszary jakie badaliśmy to determinanty, jakie decydują o wyborze portu lotniczego i przewoźnika, znajomość marki port Zielona Góra Babimost.

Przedsiębiorców dopytywaliśmy o poziom gotowości do partycypacji w realizacji strategii rozwoju lotniska, a w przypadku zwiększenia liczby turystów, jaki jest obraz i potencjał tego rynku. Analizowaliśmy także stosunek mieszkańców regionu do turystyki – czy województwo jest gotowe na rozwój w obszarze turystyki kulinarnej oraz przyrodniczej.

Nasz raport pokazał, że:

  • mieszkańcy powiatu lubuskiego wręcz oczekują, że lotnisko ma być blisko, obsługa zaś ma być profesjonalna i działać szybko (to główny determinant decydujący o wyborze lotniska),
  • koszty nie są decydującym czynnikiem przy wyborze portu lotniczego,
  • aż 63% mieszkańców jest za rozwojem portu lotniczego, co więcej 70% twierdzi, że nie ma żadnych zagrożeń związanych z rozwojem portu dla turystyki w województwie lubuskiem.
  • najczęściej wskazywane kierunki potencjalnych lotów przez mieszkańców to Niemcy, Wielka Brytania Włoch i Hiszpania,
  • 66% firm województwa lubuskiego już skorzystało z usług portu lotnicznego a 69% zamierza dalej korzystać,
  • ponad połowa (55%) gmin w województwie lubuskiem już odczuwa pozytywny wpływ lotniska na rozwój gminy.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym raportem badawczym Otawa Group na stronie: http://lubuskie.pl/news/22845/27/Port-lotniczy-dobre-perspektywy/

1 Źródło: http://lubuskie.pl/news/22845/27/Port-lotniczy-dobre-perspektywy/