OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Aktualności


Projekt Innowacyjny Migacz wyróżniony!


Projekt Innowacyjny Migacz otrzymał wyróżnienie w III edycji konkursu "Regaty rozwoju: liderzy innowacji i współpracy ponadnarodowej PO KL".

Do kategorii Liderzy Innowacji PO KL (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) zgłoszonych zostało 26 projektów.

Jury, w skład którego weszli: przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (IZ PO KL), przedstawiciele KIW – CPE, przedstawiciele Instytucji Pośredniczących/Instytucji Pośredniczących II stopnia oraz eksperci zewnętrzni podjęło decyzję o wyróżnieniu Projektu Innowacyjnego Migacz.

W ogólnej punktacji przyznawanej przez Jury, Migacz zajął II miejsce.

Dziękujemy!

 

Więcej o Projekcie:

>> Projekt Innowacyjny Migacz 

>> Pakiet Migacz pomoże osobom głuchym uzyskać prawo jazdy