OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Aktualności


Rozstrzygnięcie zapytań ofertowych


Rozstrzygnięcie zapytań ofertowych dotyczących wyboru trenerów w ramach projektu „Zawodowa Akademia Rynku Pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, że rozstrzygnięte zostały zapytania ofertowe dotyczące wyboru trenerów prowadzących zajęcia:

  • przygotowujące do egzaminów zawodowych dla uczniów IV klas Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach (ZSET),
  • przygotowujące do egzaminów zawodowych dla uczniów IV klas Górnośląskiego Centrum Edukacji w Gliwicach (GCE),
  • przygotowujące do egzaminów zawodowych dla uczniów IV klas Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach (ZSTI),

uczestników/uczestniczek projektu „Zawodowa Akademia Rynku Pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający dokonał wyboru w dniu 21.02.2013 r.