OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Aktualności


Rozstrzygnięcie zapytań – ZARP


Rozstrzygnięcie zapytań ofertowych dotyczących wyboru trenerów w ramach projektu „Zawodowa Akademia Rynku Pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informujemy, że rozstrzygnięte zostały zapytanie ofertowe dotyczące wyboru trenerów prowadzących zajęcia:

  • przygotowujące do egzaminów zawodowych  dla uczniów IV klas Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych
    w Gliwicach (ZSET),
  • przygotowujące do egzaminów zawodowych  dla uczniów IV klas Górnośląskiego Centrum Edukacji
    w Gliwicach (GCE),
  • przygotowujące do egzaminów zawodowych  dla uczniów IV klas Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych
    w Gliwicach (ZSTI),

uczestników/uczestniczek projektu „Zawodowa Akademia Rynku Pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający dokonał wyboru w dniu 20.03.2012 r. oraz 23.03.2012 r.