OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Aktualności


Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na umowy ramowe


Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego zawarcia umowy ramowej z doradcami i trenerami prowadzącymi zajęcia dla uczestników/uczestniczek projektu „Zawodowa Akademia Rynku Pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informujemy, że zostało rozstrzygnięte zapytanie ofertowe dotyczące  zawarcia umowy ramowej z:

  1. doradcami, prowadzącymi warsztaty  grupowe umiejętności interpersonalnych;
  2. trenerami, prowadzącymi zajęcia wyrównawcze (techniki efektywnego przyswajania wiedzy) dla uczestników/uczestniczek projektu „Zawodowa Akademia Rynku Pracy” (klasy I);
  3. trenerami, prowadzącymi zajęcia wyrównawcze (techniki efektywnego przyswajania wiedzy) dla uczestników/uczestniczek projektu „Zawodowa Akademia Rynku Pracy” (klasy IV);

dla uczestników/uczestniczek projektu „Zawodowa Akademia Rynku Pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.