OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Aktualności


Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego – wybór sali szkoleniowej


Informujemy, że zostało rozstrzygnięte zapytanie ofertowe dotyczące wyboru dostawcy usługi wynajmu sali szkoleniowej dla uczestników i uczestniczek, trenerów i trenerek w Krakowie w ramach projektu "Akademia Kompetentnego Pracownika", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamawiający dokonał wyboru w dniu 23.11.2012 r.