OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Aktualności


Śląski klaster IT


W czerwcu zakończyliśmy realizację cyklu badań na potrzeby projektu p.t. „Utworzenie Śląskiego Klastra IT” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Celem ogólnym badań była ocena użyteczności informacji w systemach ERP czyli informatycznych systemach wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. W ramach zlecenia wykonano analizę desk research, przeprowadzono 40 wywiadów PAPI oraz 100 wywiadów CATI na próbie firm, w których wdrożono system ERP. Ich efektem było zgromadzenie danych niezbędnych do odpowiedzi na postawione pytania badawcze i zweryfikowania zdefiniowanych hipotez. 23 lipca podczas konferencji Śląskiego Klastra IT przedstawiliśmy wyniki badań i rekomendacje, które posłużą jako drogowskaz do przyszłego, bardziej efektywnego i skutecznego wdrażania systemów ERP.