OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Aktualności


Sprtostowanie zapytania ofertowego – grafika


Sprostowanie dotyczące zapytania ofertowego na realizację kursu "Grafika komputerowa Apple" na potrzeby projektu "Zawodowa Akademia Rynku Pracy", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Niniejszym oświadczamy, że w zapytaniu ofertowym na realizację kursu Grafika komputerowa Apple (projektowanie multimedialnych witryn internetowych) zamieszczonym na stronie internetowej przez OTAWA GROUP Sp.j. w Katowicach dnia 16.01.2012 roku znalazł się oczywisty błąd.

Błąd zawarty został w załączniku n1 do zapytania ofertowego i był niespójny z punktem VI.2. zapytania ofertowego. Na stronie nr 7 w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego umieszczono  zapis:

“Oświadczam, że wykładowcy dedykowani do prowadzenia zajęć są u mnie zatrudnieni od co najmniej 3-ch miesięcy oraz posiadają certyfikaty trenerskie Apple Academy Trainer Certyficate wydane przez Apple IMC Poland SAD Sp. z o.o.”

Prawidłowy zapis powinien brzmieć:

“Oświadczam, że wykładowcy dedykowani do prowadzenia zajęć są u mnie zatrudnieni i/lub współpracują z moją firmą od co najmniej 3-ch miesięcy oraz posiadają certyfikaty trenerskie  Apple Academy Trainer Certyficate wydane przez Apple IMC Poland SAD Sp. z o.o.”

Poniżej zamieszczamy skorygowane zapytanie ofertowe. Za zaistniałą sytuację bardzo przepraszamy.

Pobierz: Zapytanie ofertowe – Apple (poprawione)