OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Aktualności


Studia podyplomowe. Akademia Trenera


Celem Akademii Trenera jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy trenera biznesu, pozwalających na samodzielne badanie potrzeb, projektowanie, prowadzenie i ewaluację szkoleń dedykowanych grupom biznesowym.

Zmieniające się uwarunkowania gospodarcze wymagają stałego podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw. Rośnie znaczenie szkoleń prowadzonych przez trenerów wewnętrznych, zewnętrzne firmy szkoleniowe, a także dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej.

Przedsiębiorstwa oraz firmy szkoleniowe poszukują kompetentnych trenerów potrafiących przygotować oraz przeprowadzić profesjonalne projekty szkoleniowe.

Dowiedz się więcej…