OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Aktualności


Studia podyplomowe: Akademia Zarządzania Przedsiębiorstwem XXI w.


Październik 2011 r.

Otawa Group w partnerstwie ze Śląską Wyższą Szkołą Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach zaprasza do podnoszenia kompetencji w ramach studiów podyplomowych: Akademia Zarządzania Przedsiębiorstwem XXI wieku. Studia realizowane będą w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (POKL 2.1.1).
Kształcenie na studiach podyplomowych obejmuje następujące kierunki:

  • Współczesne zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Coaching – jako efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania
  • Psychologia zarządzania.

Projekt jest kierowany do osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, które z własnej inicjatywy zamierzają podnieść kwalifikacje zawodowe.

Pierwsza edycja rozpoczyna się 29 – 30 października 2011 r.
Kryteria, które powinni spełniać kandydaci ubiegający się na Studia:

  • status zawodowy: zatrudnienie w przedsiębiorstwach – mikro, małych i średnich, w tym z samozatrudnieniem
  •  wyższe wykształcenie: ukończenie studiów I lub II stopnia

Więcej informacji na temat studiów oraz rekrutacji na stronie internetowej.