OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Aktualności


Studia podyplomowe. Badania marketingowe i analiza danych w praktyce


Studia przygotowują praktyków w zakresie posługiwania się specjalistyczną wiedzą i umiejętnościami gromadzenia, analizy oraz wykorzystywania informacji dostarczanych przez zebrane opinie.

Rola informacji we współczesnym świecie rośnie, a jej zbieranie i analiza bazują na doświadczeniu. Kluczowe staje się umiejętne formułowanie problemów, zadawanie pytań i wnioskowanie. Studia podyplomowe porządkujące wiedzę z tych obszarów są ważne dla osób podejmujących decyzje zarządczych na bazie wyników badań.

Na studiach uczestnicy poznają badania rynku (marketingowe) w praktyce. Po ich ukończeniu będą potrafili sformułować cel badania, wybrać odpowiednią metodologię, zaplanować realizację, oszacować koszty, przeanalizować wyniki i przygotować raport wraz z prezentacją wyników. Blisko połowa zajęć ma charakter warsztatowy: opracowywanie własnych narzędzi badawczych, uczestniczenie w badaniach w terenie. Osoby prowadzące zajęcia to praktycy biznesu, którzy na co dzień pracują w polskich i zagranicznych firmach badawczych.

Dowiedz się więcej…