OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Aktualności


Szkolenia dla KIA


KIA Motors Polska na szkoleniach wyjazdowych w październiku i listopadzie.

  • W dniach 5-11 października 2011 r. odbył się egzamin, czyli ostatni etap cyklu szkoleń sprzedażowych dla wiodącej firmy z rynku samochodowego. Certyfikacja składała się z dwóch etapów: testu wiedzy oraz części praktycznej. Większość uczestników reprezentowała najwyższy poziom wiedzy i umiejętności sprzedażowych.
  • W pierwszej połowie października przeszkoliliśmy ponad 150 sprzedawców samochodowych z zakresu „Complaint handling – trudne sytuacje sprzedażowe”.
  • W hotelu Magellan w Bronisławowie w dniach 25-28 października 2011 roku odbyło się szkolenie Professional KIA Sales Consultant & Effective Selling mające na celu rozwój kompetencji handlowców KIA.
  • Tematem, który zawsze spotyka się z dużym zainteresowaniem sprzedawców jest obsługa tzw. „trudnego Klienta”. Szkolenie z tego zakresu przeprowadziliśmy pod koniec października br. dla kilkudziesięciu handlowców z branży motoryzacyjnej.
  • Handlowców KIA szkoliliśmy również w Starachowicach w dniach 7-10 listopada br. Tym razem pogłębiliśmy wiedzę z zagadnień podtrzymywania kontaktów telefonicznych z Klientami i jazdy próbnej jako narzędzia wspomagającego finalizację sprzedaży.