OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Szkolenia sprzedażowe


Badania marketingowe i analiza danych w praktyce


Rola informacji we współczesnym świecie rośnie, a jej zbieranie i analiza bazują na doświadczeniu. Kluczowe staje się umiejętne formułowanie problemów, zadawanie pytań i wnioskowanie. Studia podyplomowe porządkujące wiedzę z tych obszarów są ważne dla osób podejmujących decyzje zarządczych na bazie wyników badań.


ZAPISZ SIĘ ONLINE

Na studiach uczestnicy poznają badania rynku (marketingowe) w praktyce. Po ich ukończeniu będą potrafili sformułować cel badania, wybrać odpowiednią metodologię, zaplanować realizację, oszacować koszty, przeanalizować wyniki i przygotować raport wraz z prezentacją wyników. Blisko połowa zajęć ma charakter warsztatowy: opracowywanie własnych narzędzi badawczych, uczestniczenie w badaniach w terenie. Osoby prowadzące zajęcia to praktycy biznesu, którzy na co dzień pracują w polskich i zagranicznych firmach badawczych.

Prawidłowe identyfikowanie potrzeb, trendów czy też tworzących go podmiotów to podstawa podejmowania decyzji zarządczych zarówno bieżących jak i wyznaczających strategie podmiotów. Studia Podyplomowe Badania Rynku w Praktyce skierowane są zarówno do osób, które zamierzają związać swą karierę zawodową z profesjonalnym ośrodkiem badawczym jak i tych, którzy chcą zajmować istotne miejsce w firmach korzystających z potencjału informacyjnego dostarczanego w efekcie przeprowadzania badań rynku.

Cel

Celem studiów jest uzyskanie konkretnych umiejętności pozwalających na niezależne, krytyczne i twórcze działanie w miejscu pracy w roli zlecającego lub wykonawcy badań. Studia przygotowują praktyków w zakresie posługiwania się specjalistyczną wiedzą i umiejętnościami gromadzenia, analizy oraz wykorzystywania informacji dostarczanych przez zebrane opinie. Tematyka badań nie jest ograniczona i dotyczy przykładowo rynku i produktów, usług, poglądów politycznych, sytuacji społecznej oraz szerokiego spektrum innych zagadnień.

Korzyści

 • Praktyczna wiedza, umiejętność wyboru metodologii badania, zbudowania podstawowego narzędzia badawczego (kwestionariusza i scenariusza), realistycznej wyceny projektu, zasady analizy danych.
 • Bezkonkurencyjne korzyści dostarczane przez studia to nabycie praktycznych i bardzo cenionych na rynku przez wszystkich pracodawców lub klientów umiejętności: dostrzeżenia i postawienia problemu do zbadania, wyboru najwłaściwszej i dostosowanej do sytuacji metodologii, profesjonalnego zaprojektowania narzędzi badawczych, doboru próby badawczej, zaprojektowania empirycznego badania w terenie, opracowania uzyskanych danych, sporządzenia raportów badawczych – sprawozdawczych i analitycznych, konstruowania praktycznych wniosków i rekomendacji oraz zaprojektowania na tej bazie konkretnych działań.

Uczestnicy

Adresatami studiów są:

 • osoby, które same chciałyby się zająć realizacją badań, w firmie w której pracują,
 • osoby zlecające badania które odpowiadają za merytoryczną ocenę ofert i wybór dostawców,
  menedżerowie i właściciele firm.

Wszystkie osoby dla których zawodowo przydatne jest praktyczne nauczenie się:

 • profesjonalnego podejścia do operacjonalizacji problemów – umiejętności postawienia kluczowego pytania,
 • profesjonalnego zlecania wykonania badań przez wyspecjalizowanych wykonawców zewnętrznych,
 • profesjonalnego, samodzielnego zaprojektowania całego procesu badawczego wraz z wyborem odpowiednich metod,
 • profesjonalnego odczytywania i rozumienia wyników badań oraz formułowania na tej podstawie wniosków do podejmowanych działań,
 • profesjonalnego przygotowywania oraz przedstawiania prezentacji dla zainteresowanego audytorium lub mediów

Praktyczny charakter studiów

Unikalny charakter studiów polega na umiejętnym połączeniu kontaktu słuchaczy z wysokiej jakości teorią naukową wypracowaną w metodologii badań opinii z jej konkretnym, praktycznym, osobistym zastosowaniem przez uczestników, którzy przejdą cykl kształcenia. Dodatkowym atutem studiów jest osobisty kontakt słuchaczy z doświadczonymi praktykami umiejącymi przekazać wiedzę i umiejętności na temat swojego warsztatu pracy na konkretnych przykładach.
W programie studiów przewidziano między innymi praktycznymi ćwiczeniami, autorską grę decyzyjną polegającą na wskazaniu problemu (na bazie rzeczywistych doświadczeń zawodowych uczestników) oraz szczegółowej drogi do rozwiązania problemu decyzyjnego z zastosowaniem procesu zbierania informacji w drodze badania opinii tzw. „sędziów kompetentnych” .

Warsztaty

Istotnym atutem studiów jest prowadzenie szeregu zajęć w formie warsztatów, mających na celu stworzenie określonego produktu związanego z etapami procesu badawczego:

 • dostrzeżenia i postawienia problemu do zbadania;
 • wyboru najwłaściwszej i dostosowanej do sytuacji metodologii, profesjonalnego zaprojektowania narzędzi badawczych;
 • doboru próby badawczej, zaprojektowania empirycznego badania opinii w terenie;
 • opracowania uzyskanych danych;
 • sporządzenia raportów badawczych – sprawozdawczych i analitycznych;
 • konstruowania praktycznych wniosków i rekomendacji oraz zaprojektowania na tej bazie konkretnych działań.

Warsztaty będę prowadzone poza uczelnię w pracowniach:

 • CATI – w studio wywiadów telefonicznym
 • CLT – pracowni central location, przy realizacji sondaży i testów
 • FGI – w fokusowni przy realizacji wywiadów pogłębionych

Bezpłatne szkolenia, dodatkowe zaświadczenia

Wydział Zamiejscowy w Chorzowie oferuje słuchaczom możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji poprzez uczestnictwo w 4 bezpłatnych szkoleniach. Udział w każdym z nich zostanie potwierdzony zaświadczeniem.

Partner

W projektowaniu studiów oraz w prowadzeniu szeregu praktycznych zajęć warsztatowych i gry decyzyjnej bierze udział Grupa Doradcza oraz Arket wraz z zespołem swoich doświadczonych specjalistów zajmujących się projektowaniem oraz przeprowadzaniem empirycznych programów badawczych

Partner Programu

OTAWA GROUP działa na rynku szkoleniowo-badawczym od 1997 roku. Oferuje szeroki zakres szkoleń zamkniętych, otwartych i outdoorowych, realizację badań rynku i opinii społecznej, ewaluacje oraz kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Atuty naszych szkoleń:

 • posiadamy doświadczenie w realizacji dużych projektów szkoleniowych dla firm o znaczącej pozycji na rynku.
 • realizację naszych szkoleń każdorazowo poprzedza przeprowadzenie kompleksowej diagnozy potrzeb Klientów w oparciu o nowoczesne rozwiązania (w szczególności badania Mystery Shopper).
 • nasze autorskie projekty odznaczają się elastycznością i różnorodnością zastosowań, szukamy idealnych rozwiązań dla bieżących potrzeb naszych Klientów
 • praktyczne podejście do omawianych tematów dzięki wykorzystaniu doświadczenia zawodowego naszych Trenerów jest gwarancją wysokiej efektywności szkoleń i zadowolenia uczestników zajęć.

Zachęcamy do kontaktu: Krzysztof Otawa – Otawa Group

Więcej informacji w sprawie zapisów na studia podyplomowe udziela Dział Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie >> http://www.wsb.pl/chorzow