OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Aktualności


Szkolenie dla Coca-Cola Poland HBC Sp. z o.o.


Czerwiec 2011 r.

W czerwcu zakończył się projekt przygotowany dla firmy COCA-COLA Poland HBC Sp. z o.o., składający się z trzech etapów:

  • etap I: audyt potrzeb szkoleniowych metodą IDI i obserwacja uczestnicząca (Radom, Gdańsk, Kraków)
  • etap II: szkolenie w Warszawie dla 16 trenerów  wewnętrznych Coca-Cola; były to warsztaty dotyczące doskonalenia umiejętności trenerskich skierowane na rozwijanie u podwładnego umiejętności efektywnego procesu sprzedaży
  • etap III: opracowanie i przygotowanie  narzędzi  Follow  Up, które pomogą w dalszym doskonaleniu pracowników.