OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Aktualności


Szkolenie w Warszawie


Lipiec 2011 r.

W dniach od 4 do 5 lipca 2011 roku w Warszawie miało miejsce szkolenie pt. „Przebieg postępowania administracyjnego prowadzonego z trybie artykułu 49e Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych”. Kurs poprowadził sędzia Łukasz Sadkowski. Szkolenie zorganizowane zostało dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.