OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Strefa wiedzy


Technika map myśli


Technika map myśli – Mind Mapping została opracowana w latach 60 tych przez brytyjskich naukowców Tony'ego i Barry'ego Buzana w celu zwiększenie skuteczności uczenia się.

Polega na szczególnym nie linearnym sposobie notowania informacji, z wykorzystaniem, kolorów, symboli, odwołań,  skojarzeń oraz obrazów 3D.

Idea mam myśli opiera się na założeniu, że tradycyjne formy sporządzania notatek – angażujące jedną półkulę mózgu – są tak naprawdę sprzeczne z naturalnymi mechanizmami poznawania świata, które oparte są o wyobraźnię i myślenie wizualne. Zwiększenie efektywności uczenia się wymaga synergicznego zaangażowania obu półkul mózgu.

Poszczególne zagadnienia nie są zapisywane w formie tradycyjnych definicji ale poprzez strukturę krótkich haseł ujmujących treści, którą chcemy zapamiętać. Zredukowanie objętości notatek nie powoduje zubożenia objętości przyswajanego materiału ponieważ pojedyncze hasło, opatrzone dodatkowo żywym rysunkiem jest w stanie wywołać w naszym mózgu więcej skojarzeń niż tradycyjny tekst. Taki sposób notowania ułatwia również powrót do wcześniejszych „zapisków”
i ich uzupełnienie.

Jest również świetnym narzędziem wspomagającym uczenie się języków obcych, prezentacje, spotkania zespołu,  wystąpienia publiczne, burze mózgów, planowanie, czy zarządzanie projektem.

Ze względu na swoja specyfikę mapy myśli uznawane są za jedną z najbardziej kreatywnych i twórczych technik zapamiętywania, zaś korzystanie z niej przynosi nie tylko oczekiwane efekty ale jest również przyjemne.

Jeżeli są Państwo zainteresowani poznaniem zasad tworzenia map myśli zapraszamy do udziału
w bezpłatnym szkoleniu „Mapy myśli w biznesie”.