OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Aktualności


Technologie, Relacje, Wiedza. Metody i narzędzia pracy z innowacjami


Głównym celem spotkań jest wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie dobrych praktyk wdrażania projektów o charakterze proinnowacyjnym.

Technologie

Aktywne wspieranie innowacji – promowanie rozwoju opartego o nowe technologie, prace B+R i rynkowe wdrożenia nowatorskich produktów i usług.

Relacje

Umożliwienie nawiązania relacji biznesowych w środowisku związanym z nowoczesnymi i innowacyjnymi technologiami.

Wiedza

Wymiana poglądów i doświadczeń dotyczących rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.

Dlaczego warto?

Nawiążesz kontakty

Networking – tworzenie własnej sieci kontaktów i budowanie długotrwałych relacji wsparciem dla biznesu.

Skorzystasz z doświadczenia innych

Warsztaty – prezentacja dobrych praktyk wdrażania projektów innowacyjnych na rynek oraz stosowania nowoczesnych narzędzi daje nowe spojrzenie na innowacyjne projekty i metody zarządzania nimi.
Zdobędziesz wiedzę

Znajdziesz inspirację

Dyskusje – wymiana poglądów i doświadczeń dotyczących rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, motywowanie do proinnowacyjnego działania biznesowego oraz przestrzeganie przed zagrożeniami i utrudnieniami na drodze do sukcesu – wsparcie w podejmowanie decyzji biznesowych.

Zdobędziesz wiedzę

Prelekcje – poznanie metod i dobrych praktyk transferu i komercjalizacji technologii we współczesnych rmach, przedstawienie głównych wyzwań i ryzyk stojących aktualnie przed osobami wdrażającymi projekty – ułatwi planowanie, realizację oraz ewaluację przedsięwzięć ukierunkowanych na rozwój innowacji.

Więcej informacji: http://technologie-relacje-wiedza.pl