OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Aktualności


Warsztaty strategiczne dla El-Bis


17 maja 2013r. prowadziliśmy warsztaty strategiczne dla kadry zarządzającej firmy El-Bis.

Zakres warsztatów obejmował:

  • Sformułowanie misji, wizji, strategii i najważniejszych celów;
  • Określenie stanu obecnego vs pożądanego w zakresie zarządzania i wykorzystania zasobów ludzkich, wraz z analizą przyczyn rozbieżności (np. zasoby, motywacje, wartości,wiedza, procesy biznesowe);
  • Określenie nowej struktury organizacyjnej firmy (np. poprzez zidentyfikowanie procesów biznesowych);
  • Określenie zarysu zakresów obowiązków osób zarządzających i personelu El-Bis.